DEKANLIK

 

 

Prof. Dr. Deniz TÜRSEL ELİİYİ

Dekan

     

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Berkan BİÇER

Dekan Yardımcısı

     

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sel ÖZCAN TATARİ

Dekan Yardımcısı