• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Yaz Okulu Kapsamında Diğer Üniversitelerden Ders Alınması Hakkında

Üniversitemiz Senatosunun 03.07.2019 tarihli toplantısında öğrencilerimizin diğer yükseköğretim kurumlarından yaz okulu kapsamında ders alıp alamayacağı konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

 - Kayıtlı oldukları diploma programlarının bulunduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı olan ve yaz okulu için başvuracakları bölümün puanının, ilgili eğitim-öğretim yılının başında Üniversitemizin taban puanından yüksek olan üniversitelere başvuru yapabileceklerdir.

 - Yaz okulu kapsamında sadece başarısız olunan derslerden, müfredatta yer alan en fazla 3 dersi alabileceklerdir. (Değişik: 15.01.2020 tarih ve 02 sayılı Senato Kararı)

 - Yatay geçiş ve dikey geçiş yoluyla Üniversitemize kaydolan öğrenciler, intibak edildiği yarıyıl dahil eksik kalan tüm derslerini alabileceklerdir. (Ek: 15.01.2020 tarih ve 02 sayılı Senato Kararı)

 - Yaz okulu kapsamında almak istedikleri derslerin içerikleri ilgili bölüm kurulu tarafından incelenip karara bağlanması halinde ders alabileceklerdir.

 - Öğrencilerimizin yaz okulu kapsamında aldıkları dersler için İzmir Bakırçay Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Önemli: Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz, başvuru forumunu doldurarak (başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız) mmf@bakircay.edu.tr mail adresinden online olarak başvurması gerekmektedir.